Aankondiging Pinkster 2017


Aankondiging

PINKSTEREVENEMENT 12-VOETSJOL
3-4-5 juni 2017
Locatie: de Kagerplassen bij Warmond

1 Organiserende autoriteit 
 De wedstrijden worden georganiseerd door de KWV De Kaag in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub.

2  Regels
2.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in: “De regels voor wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020". De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing, daarbij de voorschriften van de deelnemende klasse en deze Aankondiging, tenzij enige door de wedstrijdbepalingen wordt gewijzigd.

2.2 Verantwoordelijke personen, die woonachtig in Nederland zijn, dienen te beschikken over een geldige wedstrijdlicentie die afgegeven is door het Watersportverbond.

2.3 Bemanningsleden, die woonachtig in Nederland zijn, dienen te beschikken over een geldige bemanningslicentie die afgegeven is door het Watersportverbond.
 Deze licentie is voor het evenement tevens tegen betaling van € 3,= te verkrijgen bij  het informatiebureau voorafgaand aan de wedstrijden.

2.4 Het in te schrijven schip moet voorzien zijn van een geldig meetcertificaat.

2.5 Regel 78.1 RvW wordt in die zin gewijzigd, dat de buitenlandse 12-Voetsjollen niet behoeven te voldoen aan de geldende Klassenvoorschriften voor de Nederlandse 12-Voetsjollenklasse, maar wel moeten voldoen aan de geldende buitenlandse Klassenvoorschriften van het land van registratie. Indien er voor de buitenlandse 12-Voetsjol geen geldende Klassenvoorschriften zijn, dienen deze te voldoen aan de Nederlandse Klassenvoorschriften.

2.6 De bepaling van het Watersportverbond bij regel 78.1 RvW alsmede Klassenvoorschrift B.1 wordt in die zin gewijzigd dat niet-Nederlandse 12-Voetsjollen, niet behoeven te zijn voorzien van een geldig, door het Watersportverbond uitgegeven, certificaat en certificeringmerk, maar wel voorzien moeten zijn van een geldig, door de eigen Nationale Autoriteit uitgegeven certificaat en dat de zeilen van niet-Nederlandse 12-Voetsjollen niet behoeven te zijn voorzien van een door het Watersportverbond uitgegeven certificeringmerk, maar wel moeten voldoen aan de bepalingen van de eigen Nationale Autoriteit met betrekking tot het certificeren van zeilen.

2.7 Het Watersportverbond en de Klassenorganisatie hebben voor de bovenstaande wijzigingen van de Bepalingen van het Watersportverbond, c.q. de Klassenvoorschriften hun schriftelijke toestemming verleend.

 

3 Inschrijving
3.1 De inschrijving staat open voor leden van De Twaalfvoetsjollenclub en genodigden.

3.2 Inschrijvingen dienen te worden gedaan via de website van De Twaalfvoetsjollenclub www.twaalfvoetsjollenclub.nl. Leden of genodigden die niet in de gelegenheid zijn om via de
         website in te schrijven kunnen contact opnemen met de wedstrijdsecretaris: Coen Verhaegh tel nr. 06 51 41 03 38.

3.3 Sluiting van de inschrijving: zondag 28 mei 2017, 23:59 uur

3.4 Tevens bestaat de mogelijkheid dat het kleine traditionele oud-hout (Rond- en Platbodems)
 Mee kunnen doen aan dit evenement. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jaap Rouwé.

4 Reserve

5 Inschrijfgeld
 Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 en dient voor de sluitingsdatum te worden overgemaakt op rekeningnummer NL14INGB0003067490 t.n.v. De Twaalfvoetsjollenclub te Nijmegen onder vermelding van het zeilnummer.

6 Reserve  

7. Programma van wedstrijden
7.1 Het evenement bestaat uit seriewedstrijden. Tevens kan er dit evenement Single Handed worden ingeschreven waardoor men strijd om de Single Handed beker. Voorwaarde is dat men – naast deze speciale inschrijving - alle seriewedstrijden dan ook alleen zeilt. Voorts zal de lange afstand wedstrijd – afhankelijk van de weersomstandigheden –  weer traditioneel onderdeel uitmaken van het programma en de seriewedstrijden.

7.2 Bij meer dan 40 inschrijvingen kan het wedstrijdcomite besluiten om het deelnemersveld op basis van kwalificatiewedstrijden te splitsen in een Gold Fleet en een Silver Fleet.

7.3 Registratie van de deelnemers vindt plaats op vrijdag 2 juni tussen 17:00 -19:00 uur en op zaterdag 3 juni vanaf 09:15 uur bij de Regattaoffice/Informatie bij de Kaagsociëteit. Verantwoordelijke personen dienen bij registratie de geldigheid van hun meetcertificaat aan te kunnen tonen, als ook een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te overleggen. Tevens dienen zij aan te kunnen tonen lid van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging te zijn en een geldige door het  Watersportverbond afgegeven wedstrijdlicentie te kunnen tonen.

7.4 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:
 
 Zaterdag 3 juni   Starttijd eerste wedstrijd: 11:00 uur.
 Zondag  4 juni Starttijd eerste wedstrijd: 10:00 uur.
 Maandag  5 juni Starttijd eerste wedstrijd: 10:00 uur.


7.4 Sociaal Programma en wedstrijden (onder voorbehoud)
 
 Datum  Tijd 
 Vrijdag 2 juni 17:00 – 19:00 Informatiepost open
 
 Zaterdag 3 juni 09:15 uur Informatiepost open, registratie, verkoop clubartikelen
    10:00 uur Opening & Palaver
    11:00 uur Aanvang seriewedstrijden
    17:30 uur Happy Hour
    18:00 uur Buffet of BBQ
 
 Zondag 4 juni 10:00 uur Aanvang seriewedstrijden
   16:00 uur Promotietocht
    19:00 uur Jollendiner in de Kaagsociëteit
 
 Maandag 5 juni 10:00 uur Aanvang seriewedstrijden
    Circa 16:00 uur Prijsuitreiking

7.5 Reserve

7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na  15:00 uur.
 Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of  om 14.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.
 Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

8 Reserve

9 Wedstrijdbepalingen
 De wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk vanaf vrijdag 2 juni beschikbaar zijn op de website van de KWV De Kaag en de Twaalfvoetsjollenclub.

Deelnemers worden verzocht de documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen, deze worden niet los niet verstrekt tijdens het evenement.

10 Locatie
10.1 Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

10.2 De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen. .

11 Banen
 De te zeilen banen voor de serie wedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “KWV De Kaag Pinksteren 2017”. Deze worden uitgereikt bij de registratie en
 zijn ook beschikbaar via de website van de KWV De Kaag en de Twaalfvoetsjollenclub uiterlijk vrijdag 2 juni 2017.

12 Strafsysteem
 Straffen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): De twee-ronden straf wordt vervangen door een een-ronde straf.
 
13 Scoren
13.1 Reserve
  
13.2 2 Wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.

13.2 Indien 5 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afge¬trokken. Bij 8 of meer wedstrijden worden de resultaten van de twee slechtste afgetrokken.

14 t/m 17 Reserve


18 (DP) Radiocommunicatie
18.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

18.2 Voor eventuele track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

19 Prijzen
 Voor de seriewedstrijden zijn vijf prijzen beschikbaar. Tevens ontvangt de beste Nederlander de J.J. van ´t Hoogerhuys-Wisselbeker, beschikbaar gesteld door de heer H.F. van 't Hoogerhuys. De zilveren Van der Steur Jol, gewonnen door mevrouw Van der Steur-Oudshoorn tijdens de Kaagweek in 1931 en beschikbaar gesteld door familie Van der Steur, gaat naar de zeil(st)er die het beste resultaat behaalt in de tweede wedstrijd op zaterdag en in de eerste wedstrijd op zondag. De deelnemer die op zondagochtend als beste start, mag de Juiste Koers Prijs een jaar lang in bezit houden. 
 Overige uit te reiken prijzen zijn ter discretie van de Twaalfvoetsjollenclub.

20 Afwijzing van aansprakelijkheid
 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 (RvW), Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens, of ná de wedstrijdserie.


21 Verzekering
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

22 Overige informatie
22.1 Pinksterinformatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag ( www.kwvdekaag.nl ).
 Volg verder de menu structuur via “Watersport”, “Zeilen”, “Voorkaag”, “Wedstrijdinformatie”.
 Maar ook op de website van de Klasse organisatie ( www.twaalfvoetsjollenclub.nl )

22.2 Kamperen
           Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit. 
           Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met het secretariaat.              
              
22.3 Takelen en Accommodatie voor boten en trailers
Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,70 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 20,=.

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.

 Adres: KWV De Kaag 
 Kaagstraat 1
 2361 KM  Warmond
 
Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).
  
22.4 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

  Anjo Klinkenberg  072 – 511 62 47 ojna.[antispam].@klinkenberg.nl
  Franky Kuiters  070 – 386 22 16  sretiuk.f.[antispam].@casema.nl
  Jaap Rouwé  ewuor.paaj.[antispam].@kpn.com
  Kaagsociëteit  071 - 501 82 22 www.kaagsocieteit.nl
  Nico van Schie, parkeren 071 - 589 28 94 www.vanschiewatersport.nl
  Havenmeester    06 – 15 69 80 03 onno.[antispam].@kwvdekaag.nl

Accommodaties
Tulip Inn Leiderdorp  071 - 589 93 02 www.tulipinnleiderdorp.nl
Camping Spijkerboor  071 - 501 88 69 www.campingspijkerboor.nl


Aanhangsel A
Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond
 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?
Over de weg
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:
 
Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.
 
Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.