Aankondiging Rond en Plat


8 en 9 september 2018 op de Kagerplassen bij Warmond.

 

1        DE REGELS

1.1     De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2     Reserve

 

1.3     De bepalingen van het Watersportverbond zijn niet van toepassing.

 

    1. De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.  
    2. 1.7     RvW Appendix T zal van toepassing zijn.
    3. 1.6     De wedstrijden worden onder rating verzeild.
    4. 1.5     De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.

 

2.       Reserve

 

 

3        Inschrijving

3.1     De wedstrijden staan open voor alle Rond- en Platbodems, alsook schepen die behoren bij de klassen die aangesloten zijn bij de Federatie PolyClassic’s.

 

3.2      Inschrijvingen via de website van De Kaag vóór peildatum 3 september 2018:

             

          Of schriftelijk dan wel via e-mail:   KWV “De Kaag”

                                                                     Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

                                                                     Tel: 071-3010035    rces.[antispam].@kwvdekaag.nl

 

3.3     Uitgangspunt is dat er op de peildatum minimaal 5 deelnemers in een klasse moeten hebben ingeschreven. De organiserende autoriteit behoudt zich het recht voor om bij minder deelnemers de klasse alsnog toe te laten, dan wel samen te voegen met een andere klasse c.q. startgroep.

 

4        Reserve

 

5        Inschrijfgeld.

5.1     De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

 

Gereduceerd tarief

Regulier tarief

Type klasse R&P

inschrijving vóór 3 sept.

Inschrijving vanaf 4 sept.

Tjalken

€ 47,50 

€ 57,50

Kajuitboten

€ 42,50

€ 52,50

Open boten

€ 37,50

€ 47,50

Type klasse R&P

inschrijving vóór 3 sept.

Inschrijving vanaf 4 sept.

Polyclassics

€ 42,50

€ 52,50

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 3 september binnen zijn.

 

5.2     Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken bel dan even met het secretariaat 071-3010035

 

Bespaar Uzelf die extra € 10,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

 

6        Reserve    

7        Programma van wedstrijden

7.1     Registratie van de deelnemers vindt plaats in de ledenzaal van de Kaagsociëteit op zaterdag 8 september tussen 9.00 en 11.00 uur bij het informatiebureau.

 

7.2     Reserve

 

7.3     Data van de wedstrijden:

 

Datum

1ste start eerste klasse

Middag starts

Zaterdag 8 sept.

12:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zondag 9 sept.

10:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

(Het startschema zal uiterlijk donderdag 6 sept. 18:00 beschikbaar zijn op de website van De Kaag).

 

7.4     Aantal wedstrijden:

          Er zal gestreefd worden naar twee starts per dag voor alle klassen.

 

7.5     Reserve

 

7.6     Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na   15:15 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of om 14.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.

Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

 

8        Reserve

 

9        Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zullen vanaf donderdag 6 september 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

 

10      Locatie

10.1   Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

 

10.2   De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen.   .

 

11      Banen

De te zeilen banen voor de serie wedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Rond & Plat 2018”.

Deze worden uitgereikt bij de registratie en zijn ook beschikbaar via de website van De Kaag ( www.kwvdekaag.nl )vanaf 6 september 2018.

 

12      Strafsysteem

Straffen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): Voor alle klassen wordt de twee-ronde straf vervangen door een een-ronde straf.

 

13      Scoren

13.1   Reserve

13.2   1 wedstrijd moet zijn voltooid om de serie geldig te maken.

 

13.3(a) Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

 

13.3(b) Wanneer 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.  .

 

14      Reserve

 

15      Ligplaatsen

Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen.

 

16 en           17 Reserve

 

18      (DP) Radiocommunicatie

18.1   Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

18.2   Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicatie’s kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

 

19      Prijzen

19.1   Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.

Het aantal prijzen bedraagt bij:

6 of minder inschrijvingen  : 1 prijs

7 t/m 11 inschrijvingen       : 2 prijzen

12 t/m meer inschrijvingen : 3 prijzen

 

19.2   Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum.

 

19.3   De traditionele wisselprijzen voor de Rond- & Platbodem jachten zijn:

          Het Blok                              Lemster Aken (VA + VB)

          De Liggende Leeuw           Tjalken

          Het Tonnetje                       Zeeschouwen

          Het Scheepsmodel             Vissersschepen (VC)

          De Mastwortel                    Ronde Jachten (Klein Hout)

 

20      Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

21      Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

 

22      Overige informatie

22.1   Voorkaag-informatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag ( www.kwvdekaag.nl ).

Volg verder de menu structuur via “Watersport”, “Zeilen”, “Rond en Plat”, “Wedstrijdinformatie”.

 

22.2   Kamperen

Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit. 

Voor meer informatie neem vóór de uiterste inschrijfdatum contact op met het secretariaat.              

              

22.3   Takelen en Accommodatie voor boten en trailer 

Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zeildijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto's en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0.50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0.70 per persoon per overtocht. Kranen bij van Schie kost per keer € 25.= Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.

           

        Adres: KWV De Kaag        

                    Kaagstraat 1

                    2361 KM  Warmond

         

Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).


Aanhangsel A
Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond

locatie-kaagsocieteit

 

 


 

 

 

 

 

 

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?
Over de weg
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:
 
Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
 
Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.
 
Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.