KaagVertrouwen

Vertrouwenspersoon Rolf de Vriend

contact: gaakedvwknoosrepsnewuortrev.[antispam].@gmail.com

 


De Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval is het tijd voor een andere stap: een klacht over ongewenste omgangsvormen of het melden van het vermoeden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf het doen van aangifte bij de politie.

Ongewenste omgangsvormen:
agressie, geweld, discriminatie, pesten/mobbing en (seksuele) intimidatie

Misstand / integriteitsschending: 
schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen.
Voorbeelden zijn corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling

vertrouwen
vertrouwen-blijf-er-niet-mee-zitten