Header 007

Winterwedstrijden


Iedere 2de zondag in de maanden oktober, november, december 2017 en januari (is een uitzondering 7e jan gelijk met de nieuwjaarsborrel), en in februari en maart 2018 op de Kagerplassen bij Warmond.

De wedstrijden staan open voor alle kajuitschepen gedurende de hele serie en voor Open Klassen voor de serie (exclusief de wedstrijden in december en januari).

1        DE REGELS

 

1.1     De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels          voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2     Reserve

 

1.3     Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van        de vereiste licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een bemanningslicentie aanschaffen bij het Watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden betalen € 5,-. Daarnaast is er de mogelijkheid om last-minute een evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij het wedstrijdkantoor.

 

    1. De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
    2. 1.6     RvW Appendix T zal van toepassing zijn.
    3. 1.5     Reserve.

 

2        Reserve

 

3        Inschrijving

3.1     De wedstrijden staan open voor alle kajuitschepen, maar ook open boten gedurende de hele serie.

 

3.2        Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen tot en met maandag 9 oktober 23.00 uur via de website van De Kaag tegen gereduceerd tarief.

          Op 15 oktober 2017 is alleen betaling tegen regulier tarief bij het informatiebureau bij de Kaagsociëteit nog mogelijk. Online inschrijvingen en betalingen geschieden door middel van iDeal met uitzondering van inschrijvingen vanuit het buitenland.

          Inschrijven vanuit het buitenland kan door een e-mail te sturen naar rces.[antispam].@kwvdekaag.nl, hiervoor gelden de tarieven voor ‘Gereduceerd tarief inschrijving’ mits deze mail voor 10 oktober 2017 23:00 uur (Nederlandse tijd) is verzonden.

 

3.3     Voor elke klasse geld een minimum van 5 voorinschrijvingen alvorens de klasse op zal worden genomen in het startschema. De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.

 

4        Reserve

 


 

5        Inschrijfgeld.

5.1     De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

 

Type klasse

Gereduceerd tarief inschrijving

Regulier tarief inschrijving op 15 okt

Kajuitschepen

€ 65- 

€ 75- 

Open Klasse

€ 50,-

€ 60,-

                       

 

Gereduceerd tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling vóór 9 okt. binnen zijn.

 

5.2     Betaling van het inschrijfgeld dient bij voorinschrijving middels iDeal te geschieden. Mocht dat niet lukken kan het inschrijfgeld worden overgemaakt op bankrekening NL22 RABO 0367 7028 94 t.n.v. KWV De Kaag

          o.v.v. Winter 2017-2018, klasse, naam stuurman en zeilnummer.

 

Bespaar Uzelf die extra € 10,=, door vóór de peildatum in te schrijven en te betalen!

 

6        Reserve      

              

  1. Programma van wedstrijden .

7.1     Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiebureau bij de Kaagsociëteit op zondag 15 oktober tussen 9.30 en 10.30 uur bij het informatiebureau.

Verantwoordelijke personen dienen bij registratie een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te tonen.

         

          Deelnemers dienen tevens vóór aanvang van de wedstrijdserie hun startlicentie en bemanningslicenties te tonen.

Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.

 

Voorkom wachttijden bij de informatiebalie

en zorg op tijd voor de vereiste licenties!

7.2     Reserve

 

7.3     Data van de wedstrijden:

Datum

1ste start eerste klasse

Middag starts

 

Zondag 15 okt

11:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

 

Zondag 12 nov

11:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zondag 10 dec

11:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zondag 7 jan

11:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zondag 11 feb

11:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

Zondag 11 maart

11:00 uur

Wordt nader bekend gemaakt

         

(Het startschema zal uiterlijk donderdag 12 oktober 18:00 beschikbaar zijn op de website van De Kaag ).

 

7.4     Aantal wedstrijden:

          Er zal gestreefd worden naar twee starts per dag voor alle klassen.

 

7.5     Bij ongunstige weersomstandigheden kan de wedstrijdleider in verband met de veiligheid besluiten om alleen de kajuitjachten te starten. Er zal gestreefd worden om dit zo vroeg als mogelijk te communiceren met de deelnemers.

 

7.6     Voor de middagstart op iedere wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 15:00 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste klasse voor of om 14.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.

        Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

 

8        Reserve

 

9        Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdbepalingen zullen vanaf donderdag 12 oktober 18:00 uur beschikbaar zijn op de website van De Kaag en op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord.

 

10      Locatie

10.1   Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.

 

10.2   De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen.   .

 

11      Banen

De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de   banenkaart “Banen Winter 2017-2018” en maken onderdeel uit van de Wedstrijdbepalingen.  

Banenkaarten worden beperkt uitgereikt op de eerste wedstrijddag (15 oktober) bij de Informatie en zijn ook beschikbaar via de website van De Kaag vanaf 12 oktober 2017.

                   

          Deelnemers worden vriendelijk verzocht alle documenten en de banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

 

12      Strafsysteem

               Straffen bij overtreding van regels uit deel 2 (RvW): Voor alle klassen wordt de twee-ronden straf vervangen door een een-ronde straf.

 

13      Scoren

13.1   Voor alle deelnemende boten geldt de laatst bekende SW-rating. Op basis van de aldus gecorrigeerde tijd wordt de plaats van een boot in de wedstrijd vastgesteld.

 

13.2   Indien er sprake is van een aparte eenheidsklasse zal de normale score-procedure gehanteerd worden.

 

13.2   Indien in de serie 8 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de 2 slechtste wedstrijden afgetrokken. Indien 6 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

 

14 t/m 17   Reserve

 

 

 

18      (DP) Radiocommunicatie

18.1   Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data         uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

18.2   Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicaties kan op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.

 

19      Prijzen

19.1     Per klassement worden per dag prijzen uitgereikt aan de als eerste en aan de als tweede geklasseerd boot. Indien in een klasse meer dat tien boten zijn ingeschreven zal ook een derde prijs worden uitgereikt.

De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaats.

Plaats van uitreiking: de Kaagsociëteit.

 

19.2     De wisselprijs “IJSBREKERSCUP”, is beschikbaar gesteld door de heer B.W. Toetenel en wordt ieder jaar aan een andere klasse toegekend. Deze wordt voor het seizoen 17/18 verzeild in SW2 klasse.

 

19.3   De wissel- en serieprijzen worden op de laatste dag van de serie uitgereikt.

 

20      Afwijzing van aansprakelijkheid

          Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

21      Verzekering

          Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

 

22      Overige informatie

22.1   Verdere informatie, wedstrijdbepalingen, banenkaarten en het startschema zijn te vinden op de website van De Kaag.

 

22.3   Takelen en Accommodatie voor boten en trailers

        Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook voor trailers. De pont kost € 0,50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,70 per persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 25,=.

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.

        Adres: KWV De Kaag        

                  Kaagstraat 1

                  2361 KM  Warmond     

Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003)

Aanhangsel A

Locatie Kaagsociëteit en KWV De Kaag te Warmond

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?

Over de weg

Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:

 

Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

 

Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.

 

Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.

Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.