Header 005

Pinksterevenement Twaalfvoetsjollen


8, 9 en 10 juni 2019

Tijdens het Pinksterevenement zijn meer dan 50 twaalfvoetsjollen aanwezig op, naar men zegt, het grootste evenement van de Twaalfvoetsjollenclub.

Niet alleen om wedstrijd te zeilen, maar ook als mooi promotie van deze ruim 100 jarige klasse.

In samenwerking met de klassenorganisatie wordt voor de 58ste keer dit evenement georganiseerd, waaraan in het verleden zelfs het heuse Nationale Kampioenschap voor deze klasse gekoppeld werd.

Inmiddels zijn in zeilend Nederland de zogenaamde plassenbanen niet meer in zwang voor een NK, maar de aantrekkingskracht van dit evenement staat nog steeds als een huis.

Er wordt dit Pinksterweekend om diverse prachtige (historische) zilveren prijzen gestreden. Maar daarnaast is er ook een lange afstand wedstrijd, soms jeugdwedstrijden en een enkele keer zelfs een toertocht die je langs de vele molens aan de Kagerplassen leidt.

Inmiddels kunnen we wel spreken van een Internationaal Pinksterevenement, waarvoor deelnemers vanuit Engeland, Ierland, Duitsland, Frankrijk en zelfs Japan speciaal overkomen.

Meer informatie kan je vinden op de website van de jollenclub:

www.twaalfvoetsjollenclub.nl

De mogelijkheid bestaat dat een aantal kleine traditionele zeilscheepjes op aparte banen ook met Pinksteren deel zal nemen.

PIC 1276