Header 008

Rond, Plat en Polyclassics


Rond, Plat en Polyclassics 12 en 13 september 2020

Als een vereniging zo oud is als De Kaag moet het wel zo zijn dat er jaarlijks een weekend wedstrijd gevaren wordt met Tjalken, Lemsteraken, Boeiers, Friese jachten, Schouwen. Sinds kort is ook de zgn. Polyclassicklasse van harte welkom. Voor deze speciale schepen zijn speciale wedstrijdbanen ontwikkeld. Zowel op zaterdag als op zondag staan voor iedere klasse twee wedstrijden geprogrammeerd. Voor een goed verloop is het zeer noodzakelijk dat iedereen zijn meest actuele rating opgeeft.