Scheepvaartberichten


Actuelescheepvaartberichten

20 mei 2017

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (zuidelijk deel) -
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (westelijk gedeelte) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk
gedeelte) - Kagerplassen - Vaargeul 's-Gravenwater, Kagerplassen - Dieperpoel, Kagerplassen - Norremeer, Kagerplassen
- Stoombotengat, Kagerplassen - Zweiland, Kagerplassen - Zijl - Rijn-Schiekanaal - Delftse Schie; Bijzondere attentie

Ivm evenement geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Ringvaart Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel)
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Ringvaart Haarlemmermeerpolder (zuidelijk deel)
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Ringvaart Haarlemmermeerpolder (westelijk deel)
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Ringvaart Haarlemmermeerpolder (noordelijk deel)
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Kagerplassen
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Zijl
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Rijn-Schiekanaal
· woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
- Bijzondere voorzichtigheid Delftse Schie tot Kruithuisbrug
            · woensdag 7 juni 2017 06.30 t/m 18.30 uur
Informatie:
- informatiepunt telefoon 071 5227124, BC de Waard
- informatiepunt marifoonkanaal 22, BC de Waard
- informatiepunt telefoon 070 3207071, BC Leidschendam
- informatiepunt marifoonkanaal 18, BC Leidschendam
Roeimarathon van de Ringvaart Regatta met veel roeiers.

 

15 mei 2017

Does; geen bediening

Ivm een evenement geldt het volgende:

- Geen bediening Doesmolenbrug

  • Vrijdag 16 juni 2017 18.00 tot 22.00 uur

 

Informatie: Onder doorvaart mogelijk van het beweegbaar gedeelte in gesloten toestand 2,90 m (bij waterstand NAP -0,60m)

Informatie bij: - Bedieningscentrale "de Waard" via marifoonkanaal 22, tel: (071) 522 71 24

 

24 april 2017

De Wiegbrug in Amsterdam is gerepareerd en dus weer operationeel. 

Hiermee is de Staande Mast Route door Amsterdam Kostverlorenkade ook weer bevaarbaar.

Zie onderstaand bericht van Waternet Amsterdam. 

Beste mensen van Route overleg Oost, Schuttevaer, WBA overleg en andere belanghebbende,

Hier even de laatste stand van zaken omtrent de Wiegbrug.

Maandag 24 april heeft er een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) plaatsgevonden. De uitkomst van deze RI&E is terug gekoppeld aan de betrokken beheerders van het object. Waar nodig zijn maatregelen genomen en zijn veiligheidsprotocollen herijkt. De stand van zaken is dat de brug weer formeel in bediening is genomen zonder beperkingen. In de bijlage kan het door mij opgestelde scheepvaartbericht gevonden worden welke de betreffende bedieningsbeperking voor de Wiegbrug opheft. Ik wil iedereen bedanken voor het begrip en geduld over de afgelopen periode en laten we gezamenlijk de wens uitspreken dat storingen van dergelijk kaliber voor de toekomst tot het verleden behoren.  

Met vriendelijke groet,

Rob Staal
Senior Beheerder (Nautisch adviseur)